İnme beyni besleyen kan damarlarında kan akışının kesilmesinden kaynaklanan tıbbi acil bir durumdur. Çeşitli vücut fonksiyonları üzerinde derin etkiler yaratabilir. İnme geçirenlerin yaşadığı yaygın sorunlardan biri, spastisite olarak da bilinen istemsiz kasılmalar veya spazmlardır. Bu durum hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir, bu da altta yatan nedenleri anlamayı ve etkili yönetim stratejilerinin bilinmesini önemli  hale getirmektedir.

Spastisite (İstemsiz Kasılmalar) İnme Hastalarında  Neden Olur?

İnme – felç geçirmiş kişilerde beyindeki hasar sıklıkla beyin ile kaslar arasındaki sinyal dengesini bozmaktadır. Bu yanlış etkileşim, etkilenen kasların aşırı uyarılmasına sebep olarak istemsiz kasılmaları meydana getirir. Spastisite, beynin felçten etkilenen tarafına karşılık gelen, vücudun bir tarafındaki uzuvlarda özellikle yaygın görülmektedir.

Spastisite (İstemsiz Kasılmalar) İnme Hastalarında  Neden Olur?

Beyin ve omurilik içindeki normal iletişim yollarının bozulması spastisitenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Normalde kasları rahat tutan engelleyici sinyallerin kaybı, kontrolsüz kas kasılmalarına izin verir. Ek olarak, sinir hücrelerinin kas aktivitesini düzenleme şeklindeki değişiklikler, uyaranlara aşırı tepki verilmesine, spazmlara ve sertliğe yol açabilir.

Spastisite (İstemsiz Kasılma)Tedavisi Nasıl Olur?

Spastisite İnme – felç hastalarında görülen yaygın bir problem olsa da, çeşitli yönetim stratejileri ile semptomların hafifletilmesine ve genel işlevin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Fizik tedavi spastisite tedavisinde temel taşlardan biridir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri ile kasları gevşetmek ve güçlendirmek, hareket aralığını iyileştirmek ve genel kas aktivasyonunu geliştirmek için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimi tarafından egzersiz programı hazırlanır. Kişiye özel egzersiz programları ile sinir sistemini yeniden eğitmeye ve istemsiz kasılmaların etkisini en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Spastisite (İstemsiz Kasılma)Tedavisi Nasıl Olur?

Gelişmiş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kuruluşlarında sanal gerçeklik entegrasyonu ile kullanılan Robotik Rehabilitasyon cihazları ile kaslar, tekrarlı hareketler ile kasılıp – gevşeme aktivasyonunun geliştirilmesi üzerine de desteklenmektedir.

İlginizi Çekebilir: İnme – Felç Tedavisinde Robotik Rehabilitasyonun Etkisi Nedir?

Spastisite ve İlaçlar

Spastisite ve İlaçlar

Belirtileri hafifletmek adına kas gevşeticiler ve spastisite önleyici ilaçlar gibi ilaçlar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimleri veya Nöroloji Hekimleri tarafından reçete edilebilir. Bu ilaçlar, kas spazmlarını azaltmak ve kas kontrolünü geliştirmek için sinir sistemini hedef alarak çalışır.

Spastisite ve Botulinum Toksini Enjeksiyonları

Bazı uygun görülen durumlarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimleri tarafından, spastisiteye katkıda bulunan belirli kasları hedef almak için botulinum toksini enjeksiyonlarını önerebilir. Bu tedavi ile istemsiz kas kasılmaların giderilmesi, eklem hareket açıklığının istenilen düzeye getirilmesi desteklenmektedir.

Ortez ve Yardımcı Cihazlar

Destekler, splintler ve diğer ortez cihazlar etkilenen uzuvların desteklenmesine, kontraktürlerin önlenmesine ve daha normal bir hizalamanın desteklenmesine yardımcı olabilir. Baston veya yürüteç gibi yardımcı cihazlar hareketliliğe yardımcı olabilir ve düşme riskini azaltabilir.

Ortez ve Yardımcı Cihazlar

İlginizi Çekebilir: İnme (Felç) Tedavisinde Fark Yaratan 10 Nokta

Cerrahi Girişimler

Konservatif önlemlerin yetersiz kaldığı ciddi vakalarda ise cerrahi girişimler düşünülebilir. Bunlar, sinirler ve kaslar arasındaki iletişimi kesintiye uğratmak için gergin kasları veya sinir bloklarını serbest bırakmak için uzatma prosedürlerini içerebilir.

inme habercisi belirtiler nelerdir

İnme – felç hastalarında spastisite olarak bilinen istemsiz kasılmalar günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Altta yatan nedenleri anlamak ve etkili yönetim stratejilerini uygulamak, fonksiyonel sonuçların iyileştirilmesi ve İnme –  felç geçirenlerin genel yaşam kalitesinin artırılması açısından çok önemlidir. Fizik tedavi, ilaçlar ve diğer müdahaleleri içeren multidisipliner bir yaklaşım, spastisitenin giderilmesine ve İnme-felç sonrasında optimal iyileşmenin desteklenmesine yardımcı olabilir.

Okumaya Devam Edin: Felçli Hastalarda Eklem Katılığının Önlenmesi

Bu makale İstanbul Rehabilitasyon Akademisi Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.