Teknolojiler

Robotik Yatak Erigo - Pro

İnme (felç), beyin hasarı ve beyin tümörü gibi hastalıklarda erken dönemde hastayı dik pozisyona getirmek önemlidir.

  • Hastanın mevcut farkındalığının artması
  • Kaybedilen hareket fonksiyonlarının kazanılması
  • Eklem hareketlerinde gelişen kısıtlılığın önüne geçilmesi
  • Yatak (bası) yaralarının önüne geçilmesi

Robotik yatak Erigo – Pro’nun tedavide kullanılması ile sağlanabilir. 

Robotik yatak Erigo - Pro nasıl kullanılır?

Fizik tedavi ve rehabilitasyonda, erken dönemde hastayı dik pozisyona getirmek önemlidir. İnme tedavisi, beyin hasarı tedavisi gören hastalar tansiyon, kalp hızı ve genel durumu yakından takip edilerek robotik yatak ile hasta kademeli olarak dik pozisyona getirir. Bu süreçte aynı zamanda robotik ayaklar ile hastanın yürümeyi başlatması ve hareketi yapmasını sağlar.

Robotik yatak Erigo, devamlı pasif hareketler – fonksiyonel elektrik stimülasyonu ve tilt table cihazlarının kombinasyonu ile oluşmuştur. İnme – felç tedavisi, omurilik ve beyinde meydana gelen travmatik yaralanmalar, beyin hasarı rahatsızlıkları gibi  hareket yeteneğinin önemli derece kaybedildiği hastalarda erken dönem fizik tedavi ve rehabilitasyon programında, klasik fizik tedavi ile birlikte robotik yatak Erigo kullanımı yürümenin hızlıca geri kazanılmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, erkenden ayağa kaldırılma özelliği ile hasta motivasyonu üzerinde olumlu etkisi vardır. Robotik Yatak sisteminde hareketsizliğe bağlı bacak kaslarında erimeyi engellemek için elektrik stimülasyonu ile kas uyarım sistemi de mevcuttur. Robotik Yatak sistemi, ileri kas erimesi olan hastalarda hızlı kas gelişimi sağlamak için de kullanılabilir.

Robotik yatak Erigo - Pro erken dönem tedavide neden çok önemli?

Yatakta birkaç hafta yatmak kalp ve dolaşım sisteminin zayıflamasına, kas ve kemik erimesine, bağırsak hareketlerinin azalmasına yol açar. Depresyon riskini artırır. Bu sorunlarla karşılaşmamak için kişinin bir an önce ayağa kaldırılması ve hareket ettirilmesi gerekir.

Beyinde fonksiyon bozukluğuna neden olan inme (felç), beyin hasarı ve beyin tümörü gibi hastalıklarda erken tedavi hastanın felç kalmasını önlemede çok önemlidir. Bu süreçte özellikle erken dönemde hastalarda şuur bozukluğu, konuşma-anlama bozukluğu, beslenme, idrar, dışkı kontrol bozukluğu gibi çoklu sorunlar yaşanabilir. Yine erken dönemde hastaların çoğunda Trakeostomi denilen boğazda solunum borusu, idrar sondası, dışkı kontrol bozukluğu, kalp ritm bozukluğu, yüksek ve düşük tansiyon gibi tıbbi sorunlar mevcuttur ve bunların çok iyi yönetilmesi gerekir.