Skip to content

About Us

Scientific studies

“Subakut inmede modifiye zorunlu kullanma tedavisinin etkinliği”

21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri özetleri, Antalya, 2007. Cakar E. et al

“Neuromodulation in Fibromyalgia Syndrome: Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation (Fibromiyalji Sendromu Tedavisinde Nöromodülasyon: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ve Transkraniyal Doğru Akım Stimülasyon)”

Turkiye Klinikleri J PM & R-Special Topics 2014; 7(1): 72-4. Cakar E.

Subakut ve kronik inmede modifiye zorunlu kullanma tedavisinin üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi

Dincer Ü, Cakar E, Kiralp MZ, Dursun H. – Romatol Tıp Rehab,2008